FOCUS

National University of Study & Research in Law, Ranchi

Name of the Faculty  : Mr. Abhishek Kumar

Name of the Team   : Focus

 

1st Semester 3rd  Semester 5th Semester 7th  Semester 9th  Semester
Yash  Srivastava Ayush Pratap Harsh Kumar Patidar Divyanjali Sharan Bhawana Nanda
Yukta Ambastha Baidyanath Abhishek Harshit Prakash Divyansh Tripathi Bhuvan Bhaskar Jha
Aayush Vajpai Divya Vishal Himalaya Singh Divya Rai Deepak Mittal
Aayushi Swaroop Harshal Babarao Bhale Jay Vijay Singh Eshita Dushyant Choudhary
Abhinav  Sharma Riya Meharada Samiksha Singh Richa Lal Rupali Singh
Aditi  Singh Afsar Raza