GYAN

National University of Study & Research in Law, Ranchi

Name of the Faculty  : Dr. Arabinda Sahoo

Name of the Team  : Gyan

 

1st Semester 3rd  Semester 5th Semester 7th  Semester 9th  Semester
Nandini  Gulati Pragunee Kashyap Navneet Lakra Kailash Panwar Pawan Choudhary
Navantak  Agarwal Mahaveer Singh Neha Pandey Kapil Sankhla Prabhat Kumar Munda
Netri  Agrawal Minakshi Sinha Nidhi Binha  Komal Tiwary Prakash Narayan
Pawan Pratap Singh Mohit Soni Nisha Bhatia Kriti Prakarsh Tiwari
Prerna  Priya Vishal Rajvansh Srijita Jana Utkarsh Pratik Vaagisha
Priyanshu  Kumar       Anju Ruchika Ekka