IDEAL

National University of Study & Research in Law, Ranchi

Name of the Faculty  : Ms. Hiral Mehta Kumar

Name of the Team   : Ideal

 

1st Semester 3rd  Semester 5th Semester 7th  Semester 9th  Semester
Aditya Sharma Harshit Ravi Jigyasa Kumari Indrani Kujur Ekta Rathore
Akash Raj Harsh Jindal Lokesh Mewara Ishika Choudhary Elwen Nishant Tirkey
Akhil Gupta Harsh Mishra Meetali Rawat Jagriti Medhavi Erica Sonali Ekka
Amit Kumar Hetal Viresh Doshi Mohit Jay Kishan Sharma Gaurav Shukla
Amulya Anand Sakshi Sharma Satyabhama Kaushikei Shivani Jaluka Sharda Srivastava
Anshuman Kumar Upadhyay Vidhik Kumar