SHARP

National University of Study & Research in Law, Ranchi

Name of the Faculty  : Dr. Sangita Laha

Name of the Team   : Sharp

1st Semester 3rd  Semester 5th Semester 7th  Semester 9th  Semester
Aastha Jaiswal Abhishek Anand Utsav Banerjee Aditya Pandey Zeeshan Ahmed
Aayush Kumar Adesh Sharma Yashaskar Shubham Agam Shukla Abhijit Abhilash Tirkey
Abha  Mahto Aditya Raj Yogesh Kumar Akhil Kumar Abhishek Narsing
Abhijeet Anand Akash Saha Anjali Beck Akshay Sharma Aditi Kaithwas
Abhishek Dhurve Sushma Niharika Tanya Vivek Arun Das Shubham Mishra
Anupriya  Mishra       Vishakha Rajgarhia